Raadsbrief toezeggingen T38 en T39 en motie 2018-63 Zwemvisie 2018-2022


ID
2654

Ontvangstdatum
3-10-2018

Beleidsveld
Sport

Portefeuillehouder
Wethouder Van Ooijen

Onderwerp
Raadsbrief toezeggingen T38 en T39 en motie 2018-63 Zwemvisie 2018-2022

Wijze van afdoening