Raadsbrief Plan van aanpak Open Utrecht


ID
3164

Ontvangstdatum
5-7-2019

Beleidsveld
Personeel en Organisatie

Portefeuillehouder
Wethouder Voortman

Onderwerp
Raadsbrief Plan van aanpak Open Utrecht

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening