Raadsbrief Conceptlocatieprofielen evenementen


ID
3623

Ontvangstdatum
31-1-2020

Beleidsveld
Economische Zaken

Portefeuillehouder
Wethouder Verschuure

Onderwerp
Raadsbrief Conceptlocatieprofielen evenementen

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening