M232 Pils in het Park


ID
874

Kenmerk
2017 M232

Datum
9-11-2017

Onderwerp
M232 Pils in het Park

Status
Motie aangenomen

Indiener(s)
  • Bos, C.H. (Cees) (Stadsbelang Utrecht)
  • Freytag, F. (Reinhild) (Student & Starter)
  • Gilissen, D.N.E.A. (Dimitri) (VVD)
  • Verschuure, N.J. (Klaas) (D66)

Portefeuillehouder
Wethouder Geldof

Beleidsveld

Thema
Ruimtelijke ordening

Einddatum

Datum afgedaan