SV 2019 nr. 218 over Huisvesting en zorg daklozen(opvang) (met antwoord)


ID
2925

Kenmerk
SV 2019 nr. 218

Datum
17-10-2019

Indiener(s)
  • Assen. M.H. (Hester) (PvdA)
  • Heijden, J. van der (Janneke) (GroenLinks)
  • Podt, A. (Anne-Marijke) (D66)
  • Streefland-Driesprong, R. (Rachel) (ChristenUnie)

Onderwerp
SV 2019 nr. 218 over Huisvesting en zorg daklozen(opvang) (met antwoord)

Opmerking

Beleidsveld
Maatschappelijke Ondersteuning

Thema
Sociaal domein

Portefeuillehouder
Wethouder Van Ooijen

Datum beantwoording
12-11-2019

Datum wijziging