Raadsbrief Actieplan stagetekorten mbo


ID
4467

Ontvangstdatum
19-2-2021

Beleidsveld
Middelbaar Beroepsonderwijs

Portefeuillehouder
Wethouder Verschuure

Onderwerp
Raadsbrief Actieplan stagetekorten mbo

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening