Raadsbrief Aanpak discriminatie op de woningmarkt


ID
4555

Ontvangstdatum
31-3-2021

Beleidsveld
Wonen

Portefeuillehouder
wethouder Diepeveen

Onderwerp
Raadsbrief Aanpak discriminatie op de woningmarkt

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening