M277 Geen dak boven je hoofd, geen boete aan je broek


ID
1200

Kenmerk
2018 M277

Agendapunt
Gemeenteraad 2018 (10. Actuele moties)
donderdag 20 december 14:00 tot 0:00
Raadszaal, Varrolaan 100

Datum
20-12-2018

Onderwerp
M277 Geen dak boven je hoofd, geen boete aan je broek

Status
Motie aangenomen

Indiener(s)
  • Podt, A. (Anne-Marijke) (D66)
  • Streefland-Driesprong, R. (Rachel) (ChristenUnie)
  • Heuven, M. van (Maarten) (Partij voor de Dieren)
  • Waveren, A. van (Sander) (CDA)
  • Boer, A.H. de (Heleen) (GroenLinks)
  • Sungur, M. (Mahmut) (DENK)
  • Assen. M.H. (Hester) (PvdA)
  • Oosters, E.L. (Eva) (Student&Starter)
  • Wiegant, R. (Ruurt) (SP)

Portefeuillehouder
Wethouder Van Ooijen

Beleidsveld
Maatschappelijke Ondersteuning

Thema
Sociaal domein

Einddatum

Datum afgedaan