M58 Laat Utregters meebeslissen over straatnamen


ID
59

Kenmerk
2014 M58

Datum
3-7-2014

Onderwerp
M58 Laat Utregters meebeslissen over straatnamen

Status
Motie ingetrokken en overgenomen

Indiener(s)
  • Scholten, S. (Sanne) (D66)
  • Uringa, G.J. (Jolande) (ChristenUnie)
  • Wijlhuizen, V.A. (Vincent) (SP)
  • Menke, S. (Steven) (Student & Starter)
  • Gilissen, D.N.E.A. (Dimitri) (VVD)

Portefeuillehouder
Burgemeester Van Zanen

Beleidsveld

Thema
Ruimtelijke ordening

Einddatum
31-12-2014

Datum afgedaan