Raadsbrief Een klimaatbestendig Utrecht


ID
2892

Ontvangstdatum
12-2-2019

Beleidsveld
Openbare ruimte

Portefeuillehouder
wethouder Diepeveen

Onderwerp
Raadsbrief Een klimaatbestendig Utrecht

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening