M334 Maak initiatieven mogelijk door meer flexibel en zonder schotten


ID
3353

Kenmerk

Agendapunt
Gemeenteraad 2019 (7. Raadsvoorstel Programmabegroting 2020)
donderdag 14 november 14:00 tot 23:00
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1

Datum
14-11-2019

Onderwerp
M334 Maak initiatieven mogelijk door meer flexibel en zonder schotten

Status
Motie aangenomen

Indiener(s)
  • Dekkers, F. (Fred) (GroenLinks)
  • Zweth, R. van der (Rick) (PvdA)
  • Bakker, H. (Has) (D66)
  • Streefland-Driesprong, R. (Rachel) (ChristenUnie)

Portefeuillehouder
Wethouder Klein

Beleidsveld
Financiƫn

Thema

Einddatum

Datum afgedaan