Raadsbrief Demonstratie Jaarbeursplein 4 juli 2020


ID
3953

Ontvangstdatum
2-7-2020

Beleidsveld
Openbare Orde en Veiligheid

Portefeuillehouder
Burgemeester

Onderwerp
Raadsbrief Demonstratie Jaarbeursplein 4 juli 2020

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening