Raadsbrief Bestuursovereenkomst A27/A12 Ring Utrecht


ID
2761

Ontvangstdatum
28-11-2018

Beleidsveld
Mobiliteit

Portefeuillehouder
Wethouder Van Hooijdonk

Onderwerp
Raadsbrief Bestuursovereenkomst A27/A12 Ring Utrecht

Behandeladvies

Wijze van afdoening