M223 Onderzoek vaccincatiebereidheid Utrecht


ID
3959

Kenmerk

Datum
16-7-2020

Onderwerp
M223 Onderzoek vaccincatiebereidheid Utrecht

Status
Motie ingetrokken en overgenomen

Indiener(s)
  • Streefland-Driesprong, R. (Rachel) (ChristenUnie)
  • Gilissen, D.N.E.A. (Dimitri) (VVD)
  • Bakker, H. (Has) (D66)

Portefeuillehouder
Wethouder Eerenberg

Beleidsveld
Volksgezondheid

Thema
Volksgezondheid en milieu

Einddatum

Datum afgedaan