Raadsbrief Nafase schietincident 18 maart


ID
3478

Ontvangstdatum
10-12-2019

Beleidsveld
Openbare Orde en Veiligheid

Portefeuillehouder
Burgemeester

Onderwerp
Raadsbrief Nafase schietincident 18 maart

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening