M394 Help de MBO-student aan stage en of trainee plek binnen de gemeente Utrecht


ID
4185

Kenmerk

Datum
3-12-2020

Onderwerp
M394 Help de MBO-student aan stage en of trainee plek binnen de gemeente Utrecht

Status
Motie ingetrokken en overgenomen

Indiener(s)
  • Assen, H. (Hester) (PvdA)
  • Bos, C.H. (Cees) (Stadsbelang Utrecht)
  • Deldjou Fard, M. (Melody) (GroenLinks)
  • Koppelaar, J. (Jeffrey) (Student&Starter)
  • Meerding, T.A.A. (Tess) (VVD)
  • Saiah, M. (Mohammed) (D66)
  • Streefland-Driesprong, R. (Rachel) (ChristenUnie)
  • Sungur, M. (Mahmut) (DENK)
  • Waveren, A. van (Sander) (CDA)
  • Wiegant, R. (Ruurt) (SP)

Portefeuillehouder
Wethouder Voortman

Beleidsveld
Werk en inkomen

Thema
Sociaal domein

Einddatum

Datum afgedaan