M364 Faseringsopties in Planstudie Rijnenburg


ID
4152

Kenmerk

Datum
3-12-2020

Onderwerp
M364 Faseringsopties in Planstudie Rijnenburg

Status
Motie verworpen

Indiener(s)
  • Hoonte, G. te (Gertjan) (VVD)

Portefeuillehouder
Wethouder Verschuure

Beleidsveld
Ruimtelijke Ontwikkeling

Thema
Ruimtelijke ordening

Einddatum

Datum afgedaan

Stemmen