Raadsbrief Onderzoek toevoegen standplaatsen woonwagens


ID
4416

Ontvangstdatum
29-1-2021

Beleidsveld
Wonen

Portefeuillehouder
Wethouder Diepeveen

Onderwerp
Raadsbrief Onderzoek toevoegen standplaatsen woonwagens

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening