A 48 de kantoortuin is niet voor iedereen


ID
1471

Kenmerk

Datum
18-6-2020

Onderwerp
A 48 de kantoortuin is niet voor iedereen

Status
Amendement aangenomen

Indiener(s)
  • Schilderman, S.E. (Susanne) (D66)
  • Hoonte, G. te (Gertjan) (VVD)
  • Zwinkels, J.M. (Jantine) (CDA)
  • Wijmenga, J. (Jan) (ChristenUnie)

Portefeuillehouder
Wethouder Verschuure

Beleidsveld
Ruimtelijke Ontwikkeling

Thema
Ruimtelijke ordening

Stemmen