SV 2020 nr. 119 Laat de crisis ongelijkheid niet vergroten (met antwoord)


ID
3115

Kenmerk
SV 2020 nr. 119

Datum
27-5-2020

Indiener(s)
  • Deldjou Fard, M. (Melody) (GroenLinks)
  • Schers, S.R.M. (Sophie) (GroenLinks)

Onderwerp
SV 2020 nr. 119 Laat de crisis ongelijkheid niet vergroten (met antwoord)

Opmerking

Beleidsveld
Diversiteit

Thema
Sociaal domein

Portefeuillehouder
Wethouder Voortman

Datum beantwoording
23-6-2020

Datum wijziging