Raadsbrief Niet voortzetten aardwarmte-project LEAN


ID
4946

Ontvangstdatum
10-9-2021

Beleidsveld
Energie

Portefeuillehouder
Wethouder Van Hooijdonk

Onderwerp
Raadsbrief Niet voortzetten aardwarmte-project LEAN

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening