M96 Digitaal toegankelijke vergunningen gun je iedereen


ID
460

Kenmerk
2016 M96

Agendapunt
Gemeenteraad 2016 (6. Voorjaarsnota 2016 en eerste bestuursrapportage 2016 )
donderdag 30 juni 13:00 tot 23:00
Raadzaal

Datum
30-6-2016

Onderwerp
M96 Digitaal toegankelijke vergunningen gun je iedereen

Status
Motie ingetrokken en overgenomen

Indiener(s)
  • Freytag, F. (Reinhild) (Student & Starter)
  • Regt, M. de (Marlene) (GroenLinks)
  • Ronde, I. te (Indra) (D66)
  • Rajkowski, Q.M. (Queeny-Aimée) (VVD)

Portefeuillehouder
Wethouder Geldof

Beleidsveld

Thema
Bestuur en ondersteuning

Einddatum

Datum afgedaan