M393 Slimmer melden


ID
4184

Kenmerk

Datum
3-12-2020

Onderwerp
M393 Slimmer melden

Status
Motie ingetrokken en overgenomen

Indiener(s)
  • Bos, C.H. (Cees) (Stadsbelang Utrecht)
  • Hoonte, G. te (Gertjan) (VVD)
  • Koppelaar, J. (Jeffrey) (Student&Starter)
  • Sasbrink, A. (Anne) (Partij voor de Dieren)
  • Wijmenga, J. (Jan) (ChristenUnie)
  • Zwinkels, J.M. (Jantine) (CDA)

Portefeuillehouder
Wethouder Diepeveen

Beleidsveld
Openbare ruimte

Thema
Ruimtelijke ordening

Einddatum

Datum afgedaan