Raadsbrief Nalevingsonderzoek Alcoholverkoop


ID
2906

Ontvangstdatum
19-2-2019

Beleidsveld
Volksgezondheid

Portefeuillehouder
Wethouder Everhardt

Onderwerp
Raadsbrief Nalevingsonderzoek Alcoholverkoop

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening