Raadsbrief Procesopzet Uitvoeringsnota Kunst in de openbare ruimte 2021-2030


ID
3809

Ontvangstdatum
6-5-2020

Beleidsveld
Cultuur

Portefeuillehouder
Wethouder Klein

Onderwerp
Raadsbrief Procesopzet Uitvoeringsnota Kunst in de openbare ruimte 2021-2030

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening