Raadsbrief Opt-in systeem voor ongeadresseerd drukwerk


ID
2609

Ontvangstdatum
6-9-2018

Beleidsveld
Circulaire Economie

Portefeuillehouder
Wethouder Verschuure

Onderwerp
Raadsbrief Opt-in systeem voor ongeadresseerd drukwerk

Wijze van afdoening