Opvang/onderbrengen kippen Julianapark e.o.


ID
4926

Ontvangstdatum
10-8-2021

Beleidsveld
Dierenwelzijn

Portefeuillehouder
Wethouder Van Hooijdonk

Onderwerp
Opvang/onderbrengen kippen Julianapark e.o.

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening