Raadsbrief Dashboard Werk en Inkomen tweede kwartaal 2020


ID
4104

Ontvangstdatum
16-9-2020

Beleidsveld
Werk en inkomen

Portefeuillehouder
Wethouder Voortman

Onderwerp
Raadsbrief Dashboard Werk en Inkomen tweede kwartaal 2020

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening