M154 Behoud krachtige initiatieven


ID
152

Kenmerk
2014 M154

Agendapunt
Gemeenteraad 2014 (4. Kadernota Vrijwillige Inzet 2015 - 2019)
donderdag 4 december 19:30 tot 23:00
Raadzaal

Datum
4-12-2014

Onderwerp
M154 Behoud krachtige initiatieven

Status
Motie ingetrokken en overgenomen

Indiener(s)
  • Podt, A. (Anne-Marijke) (D66)
  • Esch, E.M. van (Eva) (Partij voor de Dieren)
  • Bos, C.H. (Cees) (Stadsbelang Utrecht)
  • Menke, S. (Steven) (Student & Starter)
  • Scally, T.M. (Tara) (GroenLinks)
  • Metaal-Froon, M.T.M. (Marloes) (CDA)
  • Ooijen, M. van (Maarten) (ChristenUnie)

Portefeuillehouder
Wethouder Jongerius

Beleidsveld

Thema
Sociaal domein

Einddatum

Datum afgedaan