A76 Onafhankelijk advies ook aan bewoners


ID
1500

Kenmerk

Datum
9-7-2020

Onderwerp
A76 Onafhankelijk advies ook aan bewoners

Status
Amendement aangenomen

Indiener(s)
  • Schilderman, S.E. (Susanne) (D66)
  • Schipper, T.W. (Tim) (SP)
  • Hoonte, G. te (Gertjan) (VVD)
  • Zwinkels, J.M. (Jantine) (CDA)
  • Oosters, E.L. (Eva) (Student&Starter)
  • Sasbrink, A. (Anne) (Partij voor de Dieren)
  • Isik, B. (Bülent) (PvdA)

Portefeuillehouder
Wethouder Diepeveen

Beleidsveld
Openbare ruimte

Thema
Ruimtelijke ordening

Stemmen