M67 1% voor 10.000 studentensporters


ID
44

Kenmerk
2014 M67

Agendapunt
Gemeenteraad 2014 (4. Eindrapportage Taskforce. Taskforce bezuinigingsvoorstellen sport 2014 - 2017: in een Perspectief sportaccommodaties 2014 - 2020 ". )
donderdag 3 juli 10:00 tot 18:00
Raadzaal

Datum
3-7-2014

Onderwerp
M67 1% voor 10.000 studentensporters

Status
Motie verworpen

Indiener(s)
  • Esch, E.M. van (Eva) (Partij voor de Dieren)
  • Menke, S. (Steven) (Student & Starter)
  • Metaal-Froon, M.T.M. (Marloes) (CDA)

Portefeuillehouder
Wethouder Jansen

Beleidsveld

Thema
Sport, cultuur en recreatie

Einddatum

Datum afgedaan