Raadsbrief Stand van zaken kippen Julianapark


ID
4789

Ontvangstdatum
23-6-2021

Beleidsveld
Dierenwelzijn

Portefeuillehouder
Wethouder Van Hooijdonk

Onderwerp
Raadsbrief Stand van zaken kippen Julianapark

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening