Raadsbrief Totstandkoming visie en uitnodigingskader Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop


ID
3583

Ontvangstdatum
16-1-2020

Beleidsveld
Energie

Portefeuillehouder
Wethouder Van Hooijdonk

Onderwerp
Raadsbrief Totstandkoming visie en uitnodigingskader Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop

Opmerking
De bijlagen 4a, 3i en 3h zijn later toegevoegd, omdat op 14/2 bleek dat ze per abuis bij het raadsvoorstel 'Visie en uitnodigingskader Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop' ontbraken.

Behandeladvies

Wijze van afdoening