Raadsbrief Aanpassingen steunpakket Utrechtse sportvoorzieningen


ID
4728

Ontvangstdatum
8-6-2021

Beleidsveld
Sport

Portefeuillehouder
Wethouder Van Ooijen

Onderwerp
Raadsbrief Aanpassingen steunpakket Utrechtse sportvoorzieningen

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening