Raadsbrief Tussentijdse evaluatie Utrecht Marketing


ID
3698

Ontvangstdatum
4-3-2020

Beleidsveld
Economische Zaken

Portefeuillehouder
Wethouder Verschuure

Onderwerp
Raadsbrief Tussentijdse evaluatie Utrecht Marketing

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening