M228 Innovatie bij Veiligheid


ID
1152

Kenmerk
2018 M228

Datum
8-11-2018

Onderwerp
M228 Innovatie bij Veiligheid

Status
Motie verworpen

Indiener(s)
  • Deún, van H. (Henk) (PVV)
  • Isik, B. (Bülent) (PvdA)
  • Oosters, E.L. (Eva) (Student&Starter)

Portefeuillehouder
Burgemeester Van Zanen

Beleidsveld

Thema
Veiligheid

Einddatum

Datum afgedaan