Raadsbrief Vaststellen aangescherpte bouwenvelop A.B.C.-straat 5


ID
4312

Ontvangstdatum
8-12-2020

Beleidsveld
Ruimtelijke Ontwikkeling

Portefeuillehouder
Wethouder Verschuure

Onderwerp
Raadsbrief Vaststellen aangescherpte bouwenvelop A.B.C.-straat 5

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening