M318 Nieuwe stad voor bestaande stad


ID
4103

Kenmerk

Datum
15-10-2020

Onderwerp
M318 Nieuwe stad voor bestaande stad

Status
Motie aangenomen

Indiener(s)
  • Wijmenga, J. (Jan) (ChristenUnie)
  • Sturkenboom, T. (Tessa) (Student&Starter)
  • Zweth, R. van der (Rick) (PvdA)

Portefeuillehouder
Wethouder Eerenberg

Beleidsveld
Stationsgebied

Thema
Ruimtelijke ordening

Einddatum

Datum afgedaan

Stemmen