M303 Verleng uitbreiding terrassen voor veilige buitenruimte


ID
4087

Kenmerk

Datum
1-10-2020

Onderwerp
M303 Verleng uitbreiding terrassen voor veilige buitenruimte

Status
Motie verworpen

Indiener(s)
  • Deún, van H. (Henk) (PVV)
  • Ferket, J. (Jony) (D66)
  • Gilissen, D.N.E.A. (Dimitri) (VVD)
  • Sturkenboom, T. (Tessa) (Student&Starter)
  • Waveren, A. van (Sander) (CDA)

Portefeuillehouder
Wethouder Verschuure

Beleidsveld
Economische Zaken

Thema
Economie

Einddatum

Datum afgedaan

stemmen