M127 Beoordeel ambities TivoliVredenburg bij nieuwe cultuurnota periode 2021-2024


ID
490

Kenmerk
2016 M127

Agendapunt
Gemeenteraad 2016 (6. Voorjaarsnota 2016 en eerste bestuursrapportage 2016 )
donderdag 30 juni 13:00 tot 23:00
Raadzaal

Datum
30-6-2016

Onderwerp
M127 Beoordeel ambities TivoliVredenburg bij nieuwe cultuurnota periode 2021-2024

Status
Motie ingetrokken en overgenomen

Indiener(s)
  • Freytag, F. (Reinhild) (Student & Starter)
  • Koelmans, H. (Hilde) (SP)
  • Knip, A.C. (Aline) (D66)
  • Schie, A.G. van (André) (VVD)
  • Post, R. (Ruben) (PvdA)
  • Vries, S. de (Steven) (GroenLinks)
  • Metaal-Froon, M.T.M. (Marloes) (CDA)

Portefeuillehouder
Wethouder Diepeveen

Beleidsveld

Thema
Sport, cultuur en recreatie

Einddatum

Datum afgedaan