Beleidsveld Mobiliteit Vragen Ruimte voor fietsen en lopen


ID
29

Datum
23-4-2020

Onderwerp
Beleidsveld Mobiliteit Vragen Ruimte voor fietsen en lopen

Portefeuillehouder
Wethouder Van Hooijdonk

Beleidsveld
Mobiliteit

Indiener(s)
  • Wijmenga, J. (Jan) (ChristenUnie)
  • Schilderman, S.E. (Susanne) (D66)
  • Weistra, T.IJ.W. (Thijs) (GroenLinks)
  • Koppelaar, J. (Jeffrey) (Student&Starter)