A149 Utrecht 900 jaar, 10 herinneringsbomen


ID
1577

Kenmerk

Datum
3-12-2020

Onderwerp
A149 Utrecht 900 jaar, 10 herinneringsbomen

Status
Amendement aangenomen

Indiener(s)
  • Gilissen, D.N.E.A. (Dimitri) (VVD)
  • Hoonte, G. te (Gertjan) (VVD)
  • Sasbrink, A. (Anne) (Partij voor de Dieren)
  • Virginia, E.C. (Erwin) (GroenLinks)

Portefeuillehouder
Wethouder Van Hooijdonk

Beleidsveld
Groen

Thema
Volksgezondheid en milieu

Stemmen