Raadsbrief Beantwoording motie 'Aanpak discriminatie op de woningmarkt'


ID
3368

Ontvangstdatum
30-10-2019

Beleidsveld
Wonen

Portefeuillehouder
Wethouder Diepeveen

Onderwerp
Raadsbrief Beantwoording motie 'Aanpak discriminatie op de woningmarkt'

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening