Raadsbrief Herzien besluit sloop Rubenslaan


ID
4999

Ontvangstdatum
30-9-2021

Beleidsveld
Onderwijs

Portefeuillehouder
Wethouder Klein

Onderwerp
Raadsbrief Herzien besluit sloop Rubenslaan

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening