Raadsbrief Toekenning bijdrage Woningbouwimpuls voor Merwedekanaalzone


ID
4094

Ontvangstdatum
10-9-2020

Beleidsveld
Merwedekanaalzone

Portefeuillehouder
Wethouder Diepeveen

Onderwerp
Raadsbrief Toekenning bijdrage Woningbouwimpuls voor Merwedekanaalzone

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening