M230 Maatschappelijke Meerwaarde Sport


ID
1154

Kenmerk
2018 M230

Agendapunt
Gemeenteraad 2018 (5. Voorstel Programmabegroting 2019)
donderdag 8 november 14:00 tot 23:00
Raadszaal, Varrolaan 100

Datum
8-11-2018

Onderwerp
M230 Maatschappelijke Meerwaarde Sport

Status
Motie ingetrokken

Indiener(s)
  • Bos, C.H. (Cees) (Stadsbelang Utrecht)
  • Deún, van H. (Henk) (PVV)
  • Homan, T. (Tim) (Student&Starter)
  • Sasbrink, A. (Anne) (Partij voor de Dieren)
  • Sungur, M. (Mahmut) (DENK)
  • Waveren, A. van (Sander) (CDA)
  • Zweth, R. van der (Rick) (PvdA)

Portefeuillehouder
Wethouder Van Ooijen

Beleidsveld
Sport

Thema
Sport, cultuur en recreatie

Einddatum

Datum afgedaan