Raadsbrief Beleidsregel subsidie Jongerencultuurhuis Overvecht


ID
2775

Ontvangstdatum
6-12-2018

Beleidsveld
Cultuur

Portefeuillehouder
Wethouder Klein

Onderwerp
Raadsbrief Beleidsregel subsidie Jongerencultuurhuis Overvecht

Behandeladvies

Wijze van afdoening