Raadsbrief Adviesdocument verordening huisvesting scholen


ID
3635

Ontvangstdatum
6-2-2020

Beleidsveld
Onderwijs

Portefeuillehouder
Wethouder Klein

Onderwerp
Raadsbrief Adviesdocument verordening huisvesting scholen

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening