M225 Motie Wat is de positie van dak- en thuisloze MOE-landers in Utrecht


ID
3958

Kenmerk

Datum
16-7-2020

Onderwerp
M225 Motie Wat is de positie van dak- en thuisloze MOE-landers in Utrecht

Status
Motie ingetrokken en overgenomen

Indiener(s)
  • Streefland-Driesprong, R. (Rachel) (ChristenUnie)
  • Heuven, M. van (Maarten) (Partij voor de Dieren)
  • Waveren, A. van (Sander) (CDA)
  • Vonk, M. (Marcel) (GroenLinks)
  • Podt, A. (Anne-Marijke) (D66)

Portefeuillehouder
Wethouder Van Ooijen

Beleidsveld
Asiel en Integratie

Thema
Sociaal domein

Einddatum

Datum afgedaan