Motie 2012/M056: Armando zonder overheidsgeld


ID
0

Kenmerk

Onderwerp
Motie 2012/M056: Armando zonder overheidsgeld

Ingediend in
Raad

Datum
21-6-2012

Indiener(s)

Portefeuillehouder

Status
[TMA_Ingetrokken]

Einddatum

Datum afgedaan